de schrijfarbeider: tarieven

de schrijfarbeider hanteert een uurloon van 55 euro per uur, voor redactiewerk (herschrijven), eindredactie, (spook)schrijverij, meelezen en vormgeving. Rekent u liever in woorden, dan bedraagt het tarief 55 euro per 1000 woorden. Als u een precieze prijsopgave wilt voor uw project, stuur me dan een paar pagina's van de te bewerken tekst als voorbeeld.

Voor persklaar maken en proefcorrectie (controle van spelling, titels, voetnoten, paginanummers, consistente schrijfwijze van eigennamen enz.) geldt een tarief van 17,5 euro per 1000 woorden (1,5 euro per 1000 tekens).

Voor opdrachten van ongewone omvang (drie maanden werk of meer) of vaste opdrachten met een structureel karakter kan in onderling overleg van deze tarieven afgeweken worden.

Als kleine onderneming is de schrijfarbeider niet BTW-plichtig. Bent u dat wel, dan zijn mijn prijzen inclusief BTW.