de schrijfarbeider schrijft

de schrijfarbeider is gespecialiseerd in teksten over literatuur, maatschappij, architectuur, stedenbouw, beeldende kunst en fotografie.

Maar ook andere onderwerpen enthousiasmeren hem, zoals:

aardrijkskundige onderwerpen, actualiteit, bank, beurs en financiën, ecologie en natuur, elektronica, informatica en web, historische onderwerpen, Gent en Oost-Vlaanderen, kritiek en politiek, media en pers, medische wetenschappen, psychologie en zorg, reizen en toerisme, sport (voetbal, wielrennen), vormgeving (grafisch, architecturaal, interieur, design)

de schrijfarbeider maakt voor u teksten op maat in verschillende formats: korte bijdragen (minder dan 250 woorden), teksten van gemiddelde lengte (500 tot 5.000 woorden) en lange teksten (5.000 tot 20.000 woorden en meer). Hij heeft ervaring in deze genres: (subsidie)aanvragen, academische papers, brieven (persoonlijk en zakelijk), essays, gedichten, interviews, recensies, reportages, verhalen, verslagen.

de schrijfarbeider redigeert

Meelezer

Als meelezer is de schrijfarbeider de ideale sparringpartner voor uw schrijfproject. In deze formule gaat de schrijfarbeider niet zelf met de tekst aan de slag, maar leest hij uw tekst(en) en geeft hij in een vooraf vast te leggen aantal gesprekken feedback, die u al dan niet kunt verwerken.

Eindredacteur

Net voor u de teksten naar de vormgever brengt hebt u iemand nodig die nakijkt of begrippen overal op dezelfde manier gespeld zijn, of er losse komma’s staan en of tekst en vormgeving consequent op elkaar zijn afgestemd. Als eindredacteur doet de schrijfarbeider dit graag voor u, of het nu een publicatie betreft van één enkele auteur of een verzameling teksten van verschillende handen.

Taalcorrector

Uw teksten stààn er, maar u wilt zeker zijn dat alles volgens het boekje gespeld is, of u niet te vaak gecontamineerd hebt, ‘zij’ geschreven waar een ‘hij’ moet staan, en of de d’s en de t’s wel op de juiste plaats staan? Als taalcorrector grijpt de schrijfarbeider niet in in de structuur van de tekst. Hij leest de tekst en corrigeert het Nederlands tot uw taal blinkt als een spiegel. Dit kan in de ontstaansfase van een tekst, maar ook in de eindredactiefase (proeflezen).

Redacteur

Als redacteur is de schrijfarbeider niet meer of minder dan de tweede auteur van uw publicatie. Net als de meelezer leest hij uw tekst en gaat hij er met u over in gesprek. Hij neemt echter ook zelf de pen en de schaar ter hand en bewerkt en herstructureert uw tekst tot het best mogelijke resultaat is bereikt. Uiteraard staan uw uitgangspunten daarbij voorop. De schrijfarbeider stelt alleen zijn ervaring ter beschikking om samen met u na te gaan hoe uw tekst zo goed mogelijk kan worden en een zo groot mogelijk effect kan hebben.

de schrijfarbeider geeft vorm

Vormgeving van boeken en publicaties

De vormgeving van uw boek, tijdschrift, magazine, catalogus of jaarverslag is in goede handen bij de schrijfarbeider. Met alle publicaties waarin de nadruk op tekst ligt, kunt u bij hem terecht. De schrijfarbeider zorgt voor een frisse, aantrekkelijke bladspiegel, letters en koppen die spreken en covers die uw merk eer aandoen. Want vorm ìs inhoud.

Vormgeving van gelegenheidsdrukwerk

Ook los of eenmalig drukwerk ontwerpt de schrijfarbeider met plezier voor u. Denk aan: geboorte-, trouw-, rouw- en verjaardagskaarten; visitekaartjes, uitnodigingen en tickets; fotoboeken voor uw bedrijf of familie; affiches, flyers, folders, brochures en allerhande speciaal drukwerk zoals: belettering, strandvlaggen, plakkaten, bewegwijzering,

Huisstijlontwerp

Een totaalontwerp van de visuele identiteit van uw onderneming, van logo tot visitekaartje, van briefhoofd tot vouwmap, van folder tot rapport, van notablok tot wegwijzer. Rekening houdend met uw waarden en uw doelpubliek mixt de schrijfarbeider de meest geschikte kleuren, lettertypes, vormen, foto’s of illustraties in zijn creatieve blender tot u tevreden bent met het resultaat.

Logo-ontwerp

Een sterk logo bepaalt voor een belangrijk deel hoe klanten uw merk of bedrijf percipiëren. Samen met u zoekt de schrijfarbeider naar een overtuigend beeldmerk dat de normen en waarden, zeg maar: het karakter, van uw bedrijf tegelijk weergeeft en bepaalt.